Valentine (28) komt uit Parijs en is een paar maanden geleden met haar vriend naar Amsterdam verhuisd voor zijn nieuwe baan. In Parijs werkte ze als inkoper voor een kledingmerk en hier is ze nog op zoek naar werk. Ze is verliefd geworden op Amsterdam en is heel blij hier te wonen. Maar ze heeft ook doux memoires aan haar tienerjaren in Frankrijk

[ENGLISH TRANSLATION BELOW]
Welk nummer heeft een bijzondere betekenis voor jou?
Derniers Baisers van de Franse chansonnier Laurent Voulzy. Hij is best wel beroemd in Frankrijk, maar voornamelijk bij de generatie van mijn ouders. In dit nummer vertelt hij over hoe de zomer tot een einde komt en kijkt hij hierop terug. Een vriendin van mij hoorde het nummer op de radio en zei tegen me: ‘Het lijkt wel alsof hij dit nummer voor ons geschreven heeft!’.”

Waarom matcht het zo goed?
“Al vanaf min 12e ga ik elk jaar met mijn familie op vakantie naar L’Ile D’Yeu een eilandje voor de Franse kust. Het is een heel mooi eiland met woeste begroeiing en het is maar beperkt toegankelijk voor auto’s. Ik kwam daar elk jaar een groep van 10 tot 20 jongeren uit het hele land tegen en we beleefden samen super leuke vakanties.
Overdag gingen we naar het strand en ’s avonds aten we bij vrienden thuis of dronken we Aperol. Soms gingen we ook uit naar de club in de haven. Nou ja club..  het was er heel lelijk en de muziek was shitty, maar dat maakte niet uit omdat we met vrienden waren. Dit is de plek waar ik voor het eerst uit ging, dronken werd van één glas whisky en waar ik ontzettend verliefd werd.
Als ik naar deze tekst van Laurent Voulzy luister, klopt het precies:

Quand vient la fin de l’été, sur la plage
Il faut alors s’en aller
Les vacances ont duré
Emportant la tendresse
De nos baisers

Le soleil est plus pâle
Et nous n’irons plus danser
Crois-tu qu’après tout un hiver
Notre amour aura changé
Derniers Baisers – Laurent Voulzy

[VERTALING]
Wanneer het einde van de zomer aan het strand komt
Moeten we weer gaan
De vakantie is voorbij
En nam de tederheid mee
Van onze kussen

De zon is te bleek
En we gaan niet meer dansen
Geloof je dat na een hele winter
Onze liefde veranderd zal zijn?

Aan het eind van de zomer waren we allemaal erg verdrietig dat de vakantie weer voorbij was en het weer winter werd. Dat we afscheid moesten nemen van elkaar en pas weer een jaar later zouden zien.”

Ga je nog weleens naar L’Ile D’Yeu?
“Ja, ik ga er nog steeds heen. Vorig jaar ben ik er met mijn vriend geweest, maar het is nu wel heel anders. Ik zie mijn vrienden daar nog steeds, maar ze zijn nu bijna allemaal verloofd, getrouwd of verwachten een baby.”

Wanneer luister je naar dit nummer?
“Als ik eerlijk ben is dit best een fout nummer. Als ik mijn vrienden zeg dat ik het leuk vind, kunnen ze het bijna niet geloven. En dan denk ik; ik weet dat het fout is, maar dat maakt me niet uit, haha! Het brengt me terug naar die mooie tijd en het laat me weer even 14 of 16 voelen. Ik zet het nog weleens op als ik niet weet wat ik moet luisteren, al helemaal nu tijdens de winter. In deprimerende wintertijden laat mijn mooie herinneringen van de zomervakanties herleven en daar word ik heel blij van.”

Als je benieuwd bent naar dit nummer of gewoon je Frans een beetje wil opvijzelen, lees je hier de rest van de lyrics.


ENGLISH:
Valentine (28) is from Paris and moved together with her boyfriend to Amsterdam a few months ago, because he found a job here. She used to work as a Buyer for a garment brand in Paris and is still looking for a job. She fell in love with Amsterdam and enjoys living here. But she also has doux memoires about her years as a teenager in France…

What song has a special meaning to you?
“Derniers Baisers of the French chansonnier Laurent Voulzy. He’s quite famous in France, but especially by the generation of my parents. In this song he tells a story about how the summer comes to an end and he reflects on that. A friend of mine heard the song on the radio and told me: ‘It’s like he wrote this song for us!’.”

What makes it such a great match?
“Since I was 12 years old I’ve been on family holidays to L’Ile D’Yeu, an island on the French coast. It’s a beautiful island with rough vegetation and the access for cars is only limited. Every year I saw a group of 10-20 kids from all over the country and together we had a great time.
During the days we went to the beach and at night we had dinner at friends places or we drank an Aperol. Sometimes we also went out in a nightclub in the harbour. Well, nightclub.. it was very ugly and the music was shitty, but it didn’t matter because we were with friends. This is also the place where I went out for the first time, got drunk by one glass of whisky and had a huge summer crush.
If I listen to the lyrics of Laurent Voulzy, it matches perfectly:

Quand vient la fin de l’été, sur la plage
Il faut alors s’en aller
Les vacances ont duré
Emportant la tendresse
De nos baisers

Le soleil est plus pâle
Et nous n’irons plus danser
Crois-tu qu’après tout un hiver
Notre amour aura changé
Derniers Baisers – Laurent Voulzy

ENGLISH:
When the end of summer on the beach comes
We have to leave
Holidays are over
It took the tenderness away with it
Of our kisses

The sun is too pale
And we’re not going to dance anymore
Do you believe that after a whole winter
Our love will be changed?

At the end of the summer we were all very sad that the holidays were over and it became winter again. Especially because we had to say goodbye and wouldn’t see each other for a whole year.”

Do you still go to L’Ile D’Yeu?
“Yes, I still go there. Last year I went with my boyfriend, but it’s very different now. I still see my friends, but almost all of them are engaged, married or expecting babies.”

When do you listen to this song?
“If I’m honest it’s not a very ‘cool’ song. If I tell my friends I like it, they can hardly believe it, haha! And then I think; I know it’s not cool, but I don’t care! It brings back these beautiful times and makes me feel 14 or 16 again for a bit. I sometimes put it on when I have no idea what to listen to, especially now during the winter. In depressing winter times it makes me relive the beautiful memories of summer and holidays and that makes me very happy.”

📸: xaoux