Morgenavond gaat Linkin Park heel wat trommelvliezen testen in de Ziggo Dome tijdens hun One More Light World Tour. Als je het mij vraagt, rockkkt Linkin Park hard, maar lees verder en je komt erachter dat ze niet ‘zomaar’ een rockband zijn.

[ENGLISH TRANSLATION BELOW]

Wat mij betreft is Linkin Park als een oudere vriend die je misschien wel beter begrijpt dan jij jezelf. De band geeft de muzikale therapie waar iedereen wel eens behoefte aan heeft, en ook nog in verschillende genres.

De band combineert rock, rap en elektro en flirt met muziekstijlen als hiphop. Terwijl hun debuutalbum Hybrid Theory elementen van rap bevatte, bewogen ze in A Thousand Suns meer richting elektro en recentelijk is hun stijl meer poppy geworden in One More Light.

Sinds 2000 werken ze samen met zeer uiteenlopende artiesten, van Jay-Z tot Paul McCartney. En er komt zelfs een mix met onze eigen Martin Garrix aan.

Betekent dit dat de muziek van Linkin Park meer mensen bereikt dan alleen rockfans? Ik denk van wel!

De lyrics van Linkin Park bevatten duidelijke boodschappen over hun beeld van de wereld. De band wil graag mensen inspireren en de hele band staat voor elke politieke-, sociale- of maatschappelijke boodschap die ze uitdragen.

Deze vijf Linkin Park-nummers laten wat mij betreft zien dat de band geen doorsnee rockband is;

5. Numb– Linkin Park (Meteora)

Deze classic komt van Meteora, het tweede album dat een mix was van rock, rap en metal. Het gaat over het ontgroeien van je omgeving en vooruit willen. Het thema van dit nummer is breed, waardoor het zou kunnen gaan over een break-up, maar ook over uit huis gaan.

In de eerste alinea van Numb laat de hoofdpersoon zien wat hij voelt en legt vervolgens uit waarom hij toe is aan verandering. Net voor het einde zegt hij dat hij, ondanks dat de kans erin zit dat hij faalt, hij wel een risico wil nemen.

I’m tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface
Don’t know what you’re expecting of me

Put under the pressure of walking in your shoes

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

I’ve become so numb
I can’t feel you there

Become so tired
So much more aware

Can’t you see that you’re smothering me
Holding too tightly, afraid to lose control?
‘Cause everything that you thought I would be

Has fallen apart right in front of you

And I know
I may end up failing too
But I know

You were just like me with someone disappointed in you
Numb – Linkin Park

De lyrics klinken als een smeekbede om te worden losgelaten. Natuurlijk wil je vader/moeder/geliefde/beste vriend(in) het beste voor je, maar soms moeten ze je gewoon je eigen fouten laten maken.

Lees hier de rest van de lyrics.

4. Robot Boy – Linkin Park (A Thousand Suns)

De elektronische stijl van dit nummer is wat mij betreft serieuze cyberpunk. Het doet me denken aan een superheld die met pensioen is. Stel je een volwassen Astro Boy voor die klaar is met het opruimen van andermans sh💩t.

Serieus, als je je eigen boontjes niet kunt doppen, waarom zou ik dat dan wel moeten doen? Wanneer hebben we elkaar überhaupt voor het laatst gesproken? De lyrics zeggen het allemaal..

You say
You’re not gonna fight
‘Cause no one will fight for you
And

You think
There’s not enough love
And no one to give it to
And

You’re sure
You’ve hurt for so long
You’ve got nothing left to lose

You think
Compassion’s a flaw
And you’ll never let it show
And
You’re sure
You’ve hurt in a way
That no one will ever know
But
Some day
The weight of the world
Will give you the strength to go
Robot Boy – Linkin Park

Soms worden we sterker van dingen die ons eerder kwetsten.

Lees hier de rest van de lyrics.

3. The Catalyst – Linkin Park (A Thousand Suns)

Dit nummer laat zien wat ‘the weight of the world’ echt inhoudt. Net als de rest van de nummers van het vierde album A Thousand Suns, gaat The Catalyst over ethiek, oorlog en een apocalyptische voorspelling. Wat zullen de consequenties zijn van het lijden van de mensheid?

Knappe jongen die niet in een existentiële crisis belandt na het luisteren van deze lyrics.. 😉

God bless us every one
We’re a broken people living under loaded gun
And it can’t be outfought

It can’t be outdone
It can’t be outmatched
It can’t be outrun
No

God save us every one
Will we burn inside the fires of a thousand suns
For the sins of our hand

The sins of our tongue

The sins of our father
The sins of our young
No
The Catalyst – Linkin Park

Maar Linkin Park geeft ons stof tot nadenken met deze lyrics, thanks guys!

Lees de rest van de lyrics hier.

 2. What I’ve Done – Linkin Park (Minutes To Midnight)

In dit nummer wordt Linkin Park bloedserieus. What I’ve Done is een nummer waarin verantwoordelijkheid wordt genomen voor wereldwijde misstanden die zijn veroorzaakt door mensen.

Ze vragen niet om acceptatie van anderen, maar de band gaat op de barricade om te strijden tegen milieu-, politieke- en maatschappelijke problemen.

Dit bleef niet onopgemerkt! MTV sprak al vol lof over het lef in de boodschap achter dit nummer; “The destructive power of man versus the unyielding beauty of nature, and where it all will undoubtedly end (hint: we lose).”

In this farewell
There’s no blood, there’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth of a thousand lies

So let mercy come and wash away
What I’ve done
I’ll face myself
To cross out what I’ve become

Erase myself
And let go of what I’ve done
And let go of what I’ve done

*

I start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m forgiving what I’ve done
What I’ve Done – Linkin Park

Wat is er krachtiger dan verantwoordelijkheid nemen, om vergiffenis vragen en een betere toekomst beloven?

Lees hier de rest van de lyrics.

1. Battle Symphony – Linkin Park (One More Light)

Linkin Park verraste vriend en vijand met de poppy stijl van hun laatste album, One More Light. De krachtige boodschappen in hun lyrics zijn nog steeds aanwezig, dus dat zou de reden kunnen zijn waarom dit laatste album bestaande én nieuwe fans aanspreekt.

Battle Symphony lijkt alles samen te vatten waar Linkin Park voor staat. De band zegt expliciet dat ze een strijd aangaan met hun muziek. Het nummer gaat over geloven in je eigen kracht. Linkin Park gelooft in die van hun.

They say that I don’t belong
Say that I should retreat
That I’m marching to the rhythm
Of a lonesome defeat
But the sound of your voice

Puts the pain in reverse
No surrender, no illusions
And for better or worse
When they turn down the lights

I hear my battle symphony
All the world in front of me
If my armor breaks

I’ll fuse it back together
Battle symphony
Please just don’t give up on me
And my eyes are wide awake
Battle Symphony – Linkin Park 

Lees hier de rest van de lyrics.

Linkin Parks’ stijl is in de loop der tijd enorm veranderd. Steeds opnieuw breken ze hun hokje open; van hiphop naar metal, van rock naar pop. Omdat hun politieke-, sociale- en maatschappelijke boodschappen bijven terugkeren, heeft de band een brede groep volgers gecreëerd die allen dezelfde boodschappen over hoop, kracht en aanmoediging in hun hart sluiten.

Dit is de kracht van de muziek van Linkin Park. Het staat allemaal in de lyrics.


[ENGLISH VERSION]

How Linkin Park is more than just a rock band

Linkin Park is set to blow our eardrums tomorrow night during their One More Light World Tour in the Ziggo Dome. If you’re asking me, Linkin Park seriously rockkks, but read they are so much more than just a band.

Linkin Park is like that older friend who understand us better than we do ourselves. They provide the musical therapy everyone needs once in a while, no matter what genre your loyalty lies with. The band manages to combine rock, rap and electronica, and have streamed into other music avenues like hiphop.

While their debut album, Hybrid Theory had elements of rap, we’ve witnessed the band transition to electronic in A Thousand Suns, and now to pop in One More Light. They’ve collaborated with artists ranging from Jay-Z to Paul McCartney. Even Martin Garrix wants in. Does this mean their songs have reached more listeners than just rock fans? We think so.

Linkin Park’s lyrics carry clear messages about their observations. Their aim is to inspire and the entire band stands for each political, social or societal message they make. Here are the five Linkin Park songs that show that they are doing more than just rocking out.

5. Numb– Linkin Park (Meteora)

This Linkin Park classic is from their second album which was a mix of rock, rap and metal. It’s about growing out of an environment and wanting to move on. The theme is general enough that it could be about leaving home or breaking up.

Numb starts off with a protagonist confessing his feelings, and goes on to explain why he needs a change. Just before the song closes the lyrics say that he’s willing to take a risk even if it means failing.

I’m tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface
Don’t know what you’re expecting of me

Put under the pressure of walking in your shoes

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

I’ve become so numb
I can’t feel you there

Become so tired
So much more aware

Can’t you see that you’re smothering me
Holding too tightly, afraid to lose control?
‘Cause everything that you thought I would be

Has fallen apart right in front of you

And I know
I may end up failing too
But I know

You were just like me with someone disappointed in you
Numb – Linkin Park

The lyrics sound like a plead to someone who needs to let you go. Sure Mum/Dad/best friend/lover may want what’s best for you, but sometimes they need to let you make your own mistakes.

Read the rest of the lyrics here.

4. Robot Boy – Linkin Park (A Thousand Suns)

The electronic style of this song is seriously cyberpunk. It reminds me of a retired superhero. Imagine a matured Astro Boy who’s done with cleaning up the mess of someone else’s party.

Seriously, if you don’t pull your own weight, why should I? When was the last time we spoke anyway? The lyrics say it all.

You say
You’re not gonna fight
‘Cause no one will fight for you
And

You think
There’s not enough love
And no one to give it to
And

You’re sure
You’ve hurt for so long
You’ve got nothing left to lose

You think
Compassion’s a flaw
And you’ll never let it show
And
You’re sure
You’ve hurt in a way
That no one will ever know
But
Some day
The weight of the world
Will give you the strength to go
Robot Boy – Linkin Park

Sometimes the things that hurt us will make us stronger later on.

Read the rest of the lyrics here.

3. The Catalyst – Linkin Park (A Thousand Suns)

This song might explain a little more about what the weight of the world might actually hold. Like the rest of the fourth album, A Thousand Suns, The Catalyst is about morality, war, and apocalyptic prophecy. What will be the consequences of humanity’s suffering? Honestly, it’s hard to write about these lyrics without falling into an existential crises.

God bless us every one
We’re a broken people living under loaded gun
And it can’t be outfought

It can’t be outdone
It can’t be outmatched
It can’t be outrun
No

God save us every one
Will we burn inside the fires of a thousand suns
For the sins of our hand

The sins of our tongue

The sins of our father
The sins of our young
No
The Catalyst – Linkin Park

Linkin Park definitely gives us something to think about with these lyrics, thanks guys.

Read the rest of the lyrics here.

2. What I’ve Done – Linkin Park (Minutes To Midnight)

Linkin Park starts to get down to business in this song. What I’ve Done is a song that takes responsibility for global crimes committed by humanity. Rather than asking for acceptance from other people, the band stands up to advocate for environmental, political and societal problems.

MTV praised the band for the bravery of the message in this song which they described as: “The destructive power of man versus the unyielding beauty of nature, and where it all will undoubtedly end (hint: we lose).”

In this farewell
There’s no blood, there’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth of a thousand lies

So let mercy come and wash away
What I’ve done
I’ll face myself
To cross out what I’ve become

Erase myself
And let go of what I’ve done
And let go of what I’ve done

*

I start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m forgiving what I’ve done
What I’ve Done – Linkin Park

What’s more powerful than taking responsibility, asking for forgiveness and promising a better future?

Read the rest of the lyrics here.

1. Battle Symphony – Linkin Park (One More Light)

Linkin Park was full of surprises with the poppy style of their latest album, One More Light. The powerful messages in their lyrics are still there which could be why their latest music speaks to new and existing fans.

Battle Symphony seems to summarise What Linkin Park is all about. This is the band explicitly stating that they are fighting a battle with their music. It’s about believing in your own strength. They believe in theirs.

They say that I don’t belong
Say that I should retreat
That I’m marching to the rhythm
Of a lonesome defeat
But the sound of your voice

Puts the pain in reverse
No surrender, no illusions
And for better or worse
When they turn down the lights

I hear my battle symphony
All the world in front of me
If my armor breaks

I’ll fuse it back together
Battle symphony
Please just don’t give up on me
And my eyes are wide awake
Battle Symphony – Linkin Park 

Maybe the musical transition from rap to electronic metal, and now pop is a result of the band’s messages from their earlier songs. The music style from Numb to Battle Symphony is very different, but this is a band that frankly doesn’t like “getting caught in the undertow”.

Read the rest of the lyrics here.

Linkin Park’s styles have all changed very much over time. But their political, social and societal messages have had recurring themes. They’ve broken out of boxes again and again as they changed from hip hop to metal, rock to pop. As a result, the band has a broad range of listeners who are all receiving the same messages of hope, strength and encouragement. This is the power of their music. You can find it all in the lyrics.

Volg deze playlist ook op Spotify.